Opravy spár

SPÁROVÁNÍ „TEPLOU“ ZÁLIVKOU

Nabízíme SPÁROVÁNÍ TEPLOU bitumenovou asfaltovou zálivkou s překrytem. (vyčištění spár a prasklin ocelovým kartáčem Osborn, vyfoukání od nečistot a prachu, zalití 160-180 °C teplou bitumenovou zálivkou s překrytem a povápnění proti lepivosti).

 
SPÁROVÁNÍ „STUDENOU“ ZÁLIVKOU

Jako alternativu nabízíme SPÁROVÁNÍ STUDENOU zálivkou. (vyčištění spár a prasklin ocelovým kartáčem Osborn, vyfoukání od nečistot a prachu, zalití asfaltovou emulzí se zadrcením)

Spárování rovných spár vzniklých při výstavbě nebo při větších opravách tzv. pracovní spáry, (buď se ještě proříznou nebo se jen vyčistí a rovnou zalijí). Pro cestmistrovský úřad v souladu s TP je potřeba spáru proříznout frézou, vyfoukat a teprve pak zalít.

 
SPÁROVÁNÍ „PRACOVNÍCH“ SPÁR

Spárování rovných spár vzniklých při výstavbě nebo při větších opravách tzv. pracovní spáry, (buď se ještě proříznou nebo se jen vyčistí a rovnou zalijí). Pro cestmistrovský úřad v souladu s TP je potřeba spáru proříznout frézou, vyfoukat a teprve pak zalít.

 

SPÁROVÁNÍ „DIVOKÝCH“ SPÁR

Ruční spárování nepravidelných divokých spár, před zimní sezonou jako zábrana jejich dalšímu zvětšování, nebo po zimní sezóně nově vzniklých.

 

SPÁROVÁNÍ „DILATAČNÍCH“ SPÁR

Dilatační spáry v CB panelech v interierech či venku. Venku s požadavkem utěsnění a odvodu vody. Uvnitř spíše s požadavkem pružného vyplnění spáry. Tomu přizpůsobíme i volbu použité hmoty.

 

SPÁROVÁNÍ „HLUBOKÝCH“ SPÁR

Často i u dilatačních spár mezi CB deskami. Zbytečnou spotřebu hmoty řešíme vložením těsnícího provazce.

 

SPÁROVÁNÍ „KOLEJOVÝCH“ SPÁR

Bude potřeba upravit hranu spáry u koleje, vyčistit a poté aplikovat zálivku. V podstatě se také jedná o antivibrační a dilatační spáru.

 
 

Použité materiály

 • teplá bitumenová zálivka Biguma T 82
 • studená zálivka Emultech T 
 • studená zálivka Stradafix
 • čistý asfalt
 • „ruská“ zálivková hmota s certifikátem

Zálivka a teplota

Zdá se to divné, ale asi nejlepší teplota k aplikaci je 0-10 °C v období říjen-prosinec. Povrch vozovky je při nižší teplotě stažený a spára otevřená. Vyčistit frézou nebo ocelovým kartáčem, vysušit, vyfoukat nečistoty. Nyní zálivka pronikne do všech částí spáry a celou ji vyplní. Spárovací hmota zůstává stále elastická a přizpůsobuje se teplotě.

Proč ošetřit spáry v asfaltovém-betonovém povrchu?

Ošetřením spár se prodlouží životnost vozovky. Ošetřenou spárou do tělesa vozovky neproniká voda, povrch není trhán neustálým zamrzáním a rozmrzáním vody během zimního období.

Povápnění

Vápencový posyp nebo posyp jemným štěrkem s malou frakcí. Důležitý při bezprostředním zprovoznění silnice (odstranění značení a uzavírky). Bez posypu s čerstvou zálivkou může dojít k tomu, že hmota se nalepí na pneumatiky a auta vytahají zálivku ze spár.

Co když spáru neošetříme?

  Neošetřená spára  se během pár let (záleží na nadmořské výšce a střídání teplot okolo nuly během zimy) přemění ve výtluk. Do tenké spáry zatéká voda, ta v létě odplavuje materiál a v zimě zmrzne v led a tím trhá asfaltový povrch.  V konečném stadiu je potřeba výtluk vyříznou, vyčistit, doplnit podkladní štěrk, zhutnit. Dále zaplnit díru balenou asfaltovou směsí, zaválcovat a NAKONEC STEJNĚ ZALÍT SPÁRU ZÁLIVKOVOU HMOTOU (tentokrát už kolem celého opraveného výtluku) !!!!

Co ošetření spáry nevyřeší?

Ošetření spáry neopraví konstrukční chybu v podloží vozovky, nevylepší stav silničního tělesa, které je narušené provozem či podmáčením. Prasklina stále existuje, ale nezatéká do ní (viz následky popsané v předchozím odstavci).

CENA ?

Orientační cena spárování teplou nebo studenou zálivkou je stanovena dle velikosti zakázky od 50-100 Kč/bm. Výše konečné ceny je ovlivněna:

 1. divoká spára x pracovní spára ?
 2. teplá zálivka x studená zálivka ?
 3. proříznutí frézou na divoké spáry x proříznutí normální frézou x neprořezávat ?
 4. vymetení x vyfoukání x vyškrábání kartáčem
 5. mělká spára (proříznout) x hluboká spára (těsnící provazec) ?
 6. zálivková hmota – Biguma x Emultech x Stradafix x čistý asfalt x „ruská“ zálivka s certifikátem
 7. místo aplikace – běžná silnice x hlavní tah obcí x dálnice x letiště
 8. čas aplikace – běžný dohodnutý termín x okamžitý nástup x časový rámec uzavírky
    Proto je nejvhodnější nás kontaktovat a domluvit prohlídku na místě samém (603 869 188)