Kontakt

ROADSTAV s.r.o.

Nám. T.G.Masaryka 1130
290 01 Poděbrady
 
zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 193170
 
IČ:       24286681
DIČ:    CZ24286681
tel.:     +420 603 869 188 (Robert Hosa, zakázky)
email:  info@sparovani.cz
web:    www.opravyspar.cz
            www.rezanispar.cz
 
JSME PLÁTCI DPH (stavebnictví – režim přenesení daňové povinnosti v případě zákazníků-plátců)
 
celofiremní web: www.roadstav.cz